05-14 -2021
کارگاه جدید برای دسته های دوم

به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان برای مشت دوم ، رئیس ما تصمیم گرفت یک کارخانه جدید در شهر یانگجیانگ ، استان گوانگدونگ ایجاد کند

09-11 -2020
گسترش کارخانه

در 20 مارس 2020 ، شرکت ما به منظور گسترش کارخانه و افزایش تولید از شهر اصلی Dongguan به شهر Huizhou نقل مکان کرد.

10-14 -2019
فعالیت های کارکنان

شرکت ما دارای بیش از 3 فعالیت های کارکنان در هر سال به غنی سازی زندگی روزانه کارکنان و ترویج ارتباطات میان کارکنان برای بهبود بهره وری کار و شور و شوق از کارکنان.

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد