فعالیت های رفاه اجتماعی

24-10-2019

فعالیت های رفاه اجتماعی

فعالیت های رفاه اجتماعی

Dongguan به طلوع Hardware محصولات شرکت، آموزشی ویبولیتین سازماندهی کارکنان به شرکت در فعالیت های رفاه اجتماعی هر سال به منظور بهبود آگاهی های زیست محیطی است. در طول این رویداد، شما می توانید کارکنان ما مشغول در پارک و یا در کوچه و خیابان را مشاهده کنید. موفق به کسب تحسین بسیاری از مردم.

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی