فعالیت های کارکنان

14-10-2019

فعالیت های کارکنان


شرکت ما دارای بیش از 3 فعالیت های کارکنان در هر سال به غنی سازی زندگی روزانه کارکنان و ترویج ارتباطات میان کارکنان برای بهبود بهره وری کار و شور و شوق از کارکنان.

فعالیت های کارکنان

در این رویداد، بیش از 30 نفر از کارکنان شرکت، و هر کس احساس یک فضای گرم شرکت های بزرگ.آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی