گسترش کارخانه

11-09-2020

این کارخانه در تاریخ 20 مارس 2020 به هویژو نقل مکان کرد

مشت های هدر پیچ

در 20 مارس 2020 ، به منظور گسترش بیشتر تولید مشت دوم و سایر ابزارهای اتصال دهنده برای تأمین نیازهای مشتری ، Sunrise Hardware کارخانه خود را به Huizhou منتقل کرد


جابجایی به کارخانه ما اجازه داد تا 5000 متر مربع گسترش یابد و 25 تجهیزات جدید اضافه کند تا نیاز مشتری به مشت دوم را برآورده کند

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی